नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
खिजीफलाटे, ओखलढुङ्गा

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय